Výlety po okolí

Nacházíte se v chráněné krajinné oblasti Český ráj

Lokalita "PodKabelí" v obci Loktuše, Mírová pod Kozákovem se nachází  na úpatí nejvyšší hory Českého ráje Kozákov ( 744 m n. m). Pár metrů od usedlosti se nachází žlutá turistická značená trasa vedoucí kolem Radostné studánky na vrchol Kozákova. Z Kozákova se zpět k usedlosti můžete vrátit po červené turistické značce vedoucí přes Drábovnu a od  rozcestníku "pod Drábovnou" lesní cestou přes Proskalí (Měsíční údolí).

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ -  veřejné obecní dětské hřiště je vzdáleno cca 300 m od usedlosti.

ZÁMKY - Hrubá skála, Sychrov, Hrubý Rohozec, Mnichovo Hradiště, Dětenice

HRADY A ZŘÍCENINY - Kost, Trosky, Valdštejn, Frýdštejn, Rotštejn, skalní hrad Vranov, Valečov, Humprecht

SKALNÍ MĚSTA - Prachovské skály, Hruboskalsko, Suché skály, Klokočské skály - jeskyně Postojna,  Besedické skály, Skalní bludiště Kalich, Vranovský hřeben, Příhrazské skály, Drábské světničky

KOUPÁNÍ - koupaliště - Maškova zahrada Turnov,  Žlutá plovárna Malá skála, přírodní rybníky

LYŽOVÁNÍ - Ski areál Struhy, Ski areál Kozákov

TURISTIKA, CYKLISTIKA - Český ráj

GOLF - golf Club Semily, golf Club Liberec Machnín, Ypsilon golf club Liberec

PARAGLIDING - Kozákov

http://e-brozury.cesky-raj.info/vylet/pesihttp://e-brozury.cesky-raj.info/vylet/filma 
také na www.cesky-raj.info (tipy na výlety).

Loktuše - malebná vesnička ležící na úpatí strážné hory Českého ráje - Kozákova

Loktuše jsou součástí obce Mírová pod Kozákovem, která se nachází v Českém ráji v jižní části Libereckého kraje. Oblast je ohraničena horou Kozákovem a městem Turnov. Hlavní osou je silnice ( II/283, II/282) spojující Turnov a Železný Brod. Obec má 14 osad – Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Kvítkovice, Loktuše, Prackov, Rohliny, Sekerkovy Loučky (podosada U Rybníka), Smrčí, Stebno a Vesec, ležících v nadmořské výšce 240 -744 m.n.m. 

Zdejší krajina má zcela specifický ráz způsobený geologickými pochody ve třetihorách, kdy tzv. Lužický zlom způsobil vyzvednutí Kozákovského pásma oproti plošině, kde okraj křídového moře zanechal pískovcové usazeniny, které vytvořily turisty hojně navštěvovanou přírodní rezervaci Klokočské skály se skalními městy Klokočské a Betlémské skály, a kde se nachází i historická památka hrad Rotštejn. Četné drobné stavby lidové architektury společně s přírodními chráněnými výtvory hrají důležitou roli v podobě zdejší krajiny. 

Oblast pískovcových skal je zařazena do Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Český ráj leží padesát kilometrů severovýchodně od Prahy. Geograficky je ohraničen spojnicí Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Hodkovice nad Mohelkou, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Nová Paka, Jičín, Kopidlno, Sobotka a Dolní Bousov. Na východě tento malebný region přechází v Podkrkonoší a na severu je ohraničena pásem Jizerských hor a Krkonoš. V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami -  hrady, zámky, lidovou architekturu. A právě proto již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj.  

Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a živočišnými společenstvy byla hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti v tehdejší republice (vyhl. r. 1955). Z hlediska různorodosti krajiny a výskytu chráněných a ohrožených biologických druhů mají význam nejenom hluboké lesy, ale i systémy rybníků na vodních tocích a přilehlé fragmenty mokřadních ekosystémů. Jedinečnou členitost reliéfu dotvářejí i charakteristické výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov, Mužský, Vyskeř atd.). Ve vyvřelých horninách Českého ráje navazujícího Podkrkonoší jsou mnohá naleziště achátů, ametystů, jaspisů, chalcedonů a jiných drahých kamenů. Lidé žijící v tomto kraji byli a dodnes jsou známi svojí řemeslnou dovedností. Železnobrodské sklářské výrobky, dřevěné hračky a formy semilských řezbářů, lomnické suchary, turnovské granátové šperky a broušené drahokamy si našly cestu do celého světa a dokázaly se zde prosadit. O jedinečnosti Českého ráje již bylo napsáno mnohé. 

Stačí vystoupat na horu Kozákov, Veliš, Zebín, Tábor, Vyskeř či Kopaninu a rozhlédnout se do kraje. Hrady, zámky, lesy, rozmanitá pískovcová skalní města, hluboká údolí střídají rovinaté úseky a rybníky. Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí České republiky a je jen potvrzením kouzla krajiny a její různorodosti, a že byl nedávno vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci České republiky.  Jak již bylo uvedeno, Český ráj se může pochlubit nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. CHKO Český ráj byla vyhlášena v roce 1955. Dnes je tato krajina jedním ze symbolů naší země a zdejší chráněná krajinná oblast patří mezi nejnavštěvovanější. A zatímco původní „chráněnka“ byla vyhlášena na 95 čtverečních kilometrech, dnes, po rozšíření v roce 2002, se rozprostírá na dvojnásobné ploše. 

Jestli bychom měli hlavní přírodní atraktivity regionu shrnout v několika větách, tak musíme uvést, že patrně nikde jinde ve střední Evropě nenajdete na několika desítkách kilometrů čtverečních tolik různorodých pohledů. Jsou tu hluboká údolí, rybníky, ve kterých se zrcadlí věže několika skalních měst, ale i místa dalekých rozhledů z vrcholů okolních kopců a rozhleden. Český ráj je také domovem chráněných rostlin a živočichů. Ve volné přírodě běžně potkáte volavky, výra velkého, rorýse, či krkavce, v jeskyních sídlí netopýři, v potocích narazíte na raky, v lesích na muflony, srny nebo ježky. 

 Není divu, že Český ráj byl v roce 2005 vyhlášen Geoparkem UNESCO. Stalo se tak právě díky mnoha fenoménům krajiny, kde najdete naleziště drahých kamenů a dalších výjimečných nerostů, jsou tu zaniklé sopky a podmanivá zákoutí, kde se snoubí dávná historie s naší současností. Geopark Český ráj se nachází na podstatně větší ploše než samotná chráněná krajinná oblast a je pro region od Mnichova Hradiště po Novou Paku a od Jičína po Bozkovské jeskyně jednou z největších výzev do budoucna. 

 Z přírodních krás byste při své návštěvě neměli vynechat skalní města - Hruboskalské skalní město, Prachovské skály, Klokočské a Betlémské skály, Příhrazské skály, Suché skály atd. Přírodní síly - vítr, déšť, mráz a žár slunce vytvořily sochařské dílo bizarních pískovcových útvarů, architektura skalních měst má gotickou vznešenost, barokní rozevlátost, v detailu rokokovou ornamentálnost…. 

 Nepřehlédnutelné jsou také některé rybníky, jako například Věžický rybník a Vidlák pod Troskami, nebo Jinolické rybníky, Komárovský a Drhlenský rybník na Branžeži či Žabakor. A nezapomeňte na řeku Jizeru, zvláště na Malé Skále či v soutěsce mezi Semily a Železným Brodem kudy vede Riegrova stezka, je úchvatná! Z dalších přírodních zajímavostí byste měli navštívit například Arboretum na Bukovině u Hrubé Skály, Bozkovské dolomitové jeskyně, přírodní rezervaci Babu u Kosmonos, přírodní památku Káčov severně od Mnichova Hradiště, kozákovské naleziště drahých kamenů či lipovou alej v Jičíně, zvanou Libosad.  
Vyhledávání